PRIVACY STATEMENT

Nouwens-Bogaers hecht veel waarde aan uw privacy, zowel voor bezoekers van haar website als voor haar klanten en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nouwens-Bogaers houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Nouwens-Bogaers registreert hoe deze gegevens worden gebruikt.

Bij uw bezoek aan onze website verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie, welke wij gebruiken voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Verstrekking gegevens aan derden Nouwens-Bogaers maakt gebruik van verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Verzamelde (persoonlijke) gegevens worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derde partijen, tenzij de wet dit ons verplicht. Gebruikers kunnen te allen tijde de eigenaar van deze website verzoeken om alle eventueel geregistreerde persoonsgegevens te verwijderen.

Doorgifte gegevens buiten EU Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Bewaren Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk moment in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. Uw schriftelijk verzoek hiertoe kunt u richten aan:
Nouwens-Bogaers B.V.
Ringbaan Noord 23
5046 AA TILBURG
Wij streven er naar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Google Analytics Onze website maakt gebruik van de diensten van Google-Analytics, waardoor tijdens uw bezoek aan onze website een cookie wordt geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Indien gewenst kunt u cookies uitzetten via uw browser (zie hiervoor bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond). Analytics wordt door ons gebruikt om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, hierop hebben wij geen invloed. Google heeft van ons wel de toestemming om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Websites van derden Op onze website zijn links opgenomen die verwijzen naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop deze derde partij omgaat met uw persoonsgegevens of de registratie ervan. De privacyverklaring van deze websites geeft hierover wel uitsluitsel, zodat wij u adviseren hiervan kennis te nemen.

Vragen, opmerkingen of klachten Bij vragen, opmerkingen of klachten die betrekking hebben op ons Privacy statement of de wijze waarop Nouwens-Bogaers uw gegevens registreert of hier mee omgaat, kunt u met ons contact opnemen. Wij streven er naar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Wijzigingen Nouwens-Bogaers heeft en behoudt zich het recht voor haar Privacy statement aan te passen. De laatste versie zal steeds op deze website worden gepubliceerd en is raadpleegbaar.